Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

de Opera Română Craiova 03-08-2021

 

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

 

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU A CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN PERIOADA 30 IULIE 2021 – 3 AUGUST 2021

ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

 

 

 

I. 1 post DIRIJOR IA

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba interviu

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1592/21.07.2021

 

92,67

 

ADMIS

 

 

 

 

II. 3 posturi SOLIST VOCAL IA

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba interviu

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1532/14.07.2021

 

96,00

 

ADMIS

 

2.

 

1590/21.07.2021

 

96,00

 

ADMIS

 

3.

 

1593/21.07.2021

 

96,00

 

ADMIS

 

 

 

 

III. 1 post SOLIST BALET IA

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba interviu

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1588/21.07.2021

 

90,67

 

ADMIS

 

 

 

 

IV. 2 posturi ACTOR IA

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba interviu

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1516/13.07.2021

 

93,00

 

ADMIS

 

2.

 

1531/14.07.2021

 

93,00

 

ADMIS

 

 

 

 

V. 2 posturi ARTIST LIRIC IA

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba

interviu

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1511/12.07.2021

 

89,00

 

ADMIS

 

2.

 

1579/20.07.2021

 

93,00

 

ADMIS

 

 

 

Conform dispozițiilor art. 28, alin.3, lit.a) din Hotărârea nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție;

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C., până în data de 04.08.2021, orele 13.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

                                                                                                                                Secretar concurs

                                                                                                                     Genoveva Mustăţea, şef birou