Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI PRACTICE ORGANIZATE ÎN DATA DE 10.12.2019

de Opera Română Craiova 16-12-2019

REZULTATUL  PROBEI  PRACTICE  ORGANIZATE  ÎN DATA DE  10.12.2019  ÎN VEDEREA  OCUPĂRII  PRIN CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

   1.     SOLIST  BALET (M)

                                   

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba practică

Rezultatul probei

 

1.

 

ONOFREI ALINA ADRIANA

 

91,67

 

ADMIS

   

 

  1.  MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN  SCENĂ

       (treapta) I

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba practică

Rezultatul probei

 

1.

 

MARINA VICENŢIU MIRCEA

 

90,00

 

ADMIS

   

               Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba practică  candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

 

               Proba de interviu  va avea loc în data de 12  Decembrie 2019, începând cu ora 10.00

 

                Verificarea identitatii candidatilor, la proba de interviu  din 12.12.2019, se face numai pe baza buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care atesta identitatea, potrivit legii.