Comunicati ufficiali

Rezultatul final al concursului

da Craiova rumeno Opera 04-08-2021

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN PERIOADA 30 IULIE 2021 – 3 AUGUST 2021

ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

 

 

 I. 1 post DIRIJOR IA

 

 

Nr. crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Media proba interviu

 

Media Finală

 

Rezultatul

 

1.

 

1592/21.07.2021

 

96,67

 

92,67

 

94,67

 

ADMIS

 

 

 

 II. 3 posturi SOLIST VOCAL IA

 

 

Nr. crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Media proba interviu

 

Media Finală

 

Rezultatul

 

1.

 

1532/14.07.2021

 

96,00

 

96,00

 

96,00

 

ADMIS

 

2.

 

1590/21.07.2021

 

96,00

 

96,00

 

96,00

 

ADMIS

 

3.

 

1593/21.07.2021

 

96,00

 

96,00

 

96,00

 

ADMIS

 

 

 

 III. 1 post SOLIST BALET IA

 

Nr. crt.

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

Media proba practică

Media proba interviu

Media Finală

Rezultatul

 

1.

 

1588/21.07.2021

 

98,00

 

90,67

 

94,34

 

ADMIS

 

 

 

 IV. 2 posturi ACTOR IA

 

 

Nr. crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

 

Media proba practică

 

Media proba interviu

 

Media Finală

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1516/13.07.2021

 

95.00

 

93,00

 

94.00

 

ADMIS

 

2.

 

1531/14.07.2021

 

95,00

 

93,00

 

94.00

 

ADMIS

 

 

 

 V. 2 posturi ARTIST LIRIC IA

 

 

Nr. crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Media proba interviu

 

Media Finală

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1511/12.07.2021

 

75,00

 

89,00

 

82,00

 

ADMIS

 

2.

 

1579/20.07.2021

 

82,00

 

93,00

 

87,50

 

ADMIS

 

 

Conform dispozițiilor art. 28, alin.3, lit. a) din Hotărârea nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.

 

                                                                                                                                      Secretar concurs

                                                                                                                           Genoveva Mustăţea, şef birou