Comunicati ufficiali

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUl VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT-MÂNUITOR DECOR

da Craiova rumeno Opera 08-11-2017

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII

 POSTULUl  VACANT  DE MUNCITOR CALIFICAT-MÂNUITOR DECOR

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba scrisă

Rezultatul probei

 

1

 

CIURLIN MARIUS LUCIAN

 

98,33

 

ADMIS

2

 

CHIRIŢĂ EUGEN

88,33

RESPINS

 

 

 

Conform  dispoziţiilor art 29,alin.3,lit.a), din H.G. 286/2011 sunt declaraţi admişi la proba de interviu, candidaţii care au obţinut:

    a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;