Comunicati ufficiali

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

da Craiova rumeno Opera 03-07-2015

1. INGINER

Nr crt.

Nume şi prenume

Punctaj proba inteviu

Rezultatul probei

1

STEOMLEGA DORU CĂTĂLIN

90

ADMIS

 

2. ŞEF FORMAŢIE PSI

Nr crt.

Nume şi prenume

Punctaj proba inteviu

Rezultatul probei

1

MIREA NICOLAE DĂNUŢ

100

ADMIS

 

3. ŞEF SERVICIU TEHNIC SCENĂ-PRODUCŢIE

Nr crt.

Nume şi prenume

Punctaj proba inteviu

Rezultatul probei

1

STANCU COSTINEL

100

ADMIS

 

4. ARTIST PLASTIC

Nr crt.

Nume şi prenume

Punctaj proba inteviu

Rezultatul probei

1

VOICA GHEORGHE

100

ADMIS

 

5. MUNCITOR CALIFICAT (COSTUMIER)

Nr crt.

Nume şi prenume

Punctaj proba inteviu

Rezultatul probei

1

BEJAN NICOLIŢA

45

RESPINS

2

RONCEA VASILICA ANCA

90

ADMIS

 

6. ECONOMIST

Nr crt.

Nume şi prenume

Punctaj proba inteviu

Rezultatul probei

1

TRUŞCĂ BRUNO

100

ADMIS

 

7. SECRETAR PR

Nr crt.

Nume şi prenume

Punctaj proba inteviu

Rezultatul probei

1

BĂRBUICĂ CORINA IULIANA

100

ADMIS

 

8. ŞEF BIROU ORGANIZARE SPECTACOLE-MARKETING

Nr crt.

Nume şi prenume

Punctaj proba inteviu

Rezultatul probei

1

CĂPRIOARĂ ELENA

100

ADMIS

 

9. ŞEF BIROU RESURSE UMANE-SALARIZARE-COLABORATORI

Nr crt.

Nume şi prenume

Punctaj proba inteviu

Rezultatul probei

1

MUSTĂŢEA GENOVEVA

100

ADMIS

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.