Comunicati ufficiali

REZULTATUL PROBEI PRACTICE ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 03.04.2018 ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTUl VACANT DE BALERIN I

da Craiova rumeno Opera 05-04-2018

REZULTATUL PROBEI  PRACTICE ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 03.04.2018

ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTUl  VACANT  DE BALERIN  I

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba practică

Rezultatul probei

1

ALMAHADIN AMINA MARIA

93,34

ADMIS

     

          Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

 

      Proba de interviu va avea loc în data de 05 aprilie  2018, începând cu ora 10.00