Comunicati ufficiali

REZULTATUL PROBEI PRACTICE ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUl VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT-MÂNUITOR DECOR

da Craiova rumeno Opera 06-11-2017

 REZULTATUL PROBEI  PRACTICE ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII 
POSTULUl  VACANT  DE MUNCITOR CALIFICAT-MÂNUITOR DECOR

 

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba scrisă

Rezultatul probei

1

CIURLIN   MARIUS LUCIAN

91,67

ADMIS   

 

2

 

CHIRIŢĂ EUGEN

 

90,00

 

ADMIS  

 

3

 

CHIŢIBOI GIGI

 

41,67

 

RESPINS

 

4

 

POPESCU FLORIN

 

 

41,67

 

RESPINS

   

          Conform  dispoziţiilor art 29,alin.3,lit.a), sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut:

    a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

 

              După afişarea rezultatelor obţinute la proba practică, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei practice, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

       Proba de interviu va avea loc în data de 08 Noiembrie 2017, începând cu ora 10.00 .