Comunicati ufficiali

REZULTATUL PROBEI SCRISE, RESPECTIV REZULTATUL PROBEI PRACTICE - CONCERT MAESTRU IA, REFERENT DE SPECIALITATE I, REFERENT DE SPECIALITATE III

da Craiova rumeno Opera 06-09-2019

REZULTATUL PROBEI SCRISE, RESPECTIV REZULTATUL PROBEI PRACTICE  ORGANIZATE  ÎN VEDEREA  OCUPĂRII  PRIN CONCURS - 04/06 SEPTEMBRIE 2019 - A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

1.     POSTUL VACANT DE CONCERT MAESTRU  IA

                                   

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba practică

Rezultatul probei

 

1.

 

 

 STANCIU MEDA ELENA

 

 

90,00

 

 

      ADMIS

 

   

 

       2.     POSTUL VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE   I

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba scrisă

Rezultatul probei

 

1.

 

PAICU DANIEL

 

90,00

 

      ADMIS

   

 

     3.     POSTUL VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE  III

                                               

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba scrisă

Rezultatul probei

 

1.

 

POPESCU MARIA

 

95,34

 

      ADMIS

 

 

          Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba scrisă, respectiv proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.