Comunicati ufficiali

SOLUŢIONAREA CERERII DE CONTESTAŢIE CU NR.528 DIN 13 FEBRUARIE 2018

da Craiova rumeno Opera 14-02-2018

                 Prin contestaţia formulată, comisia de soluţionare a contestaţiilor numită prin decizia nr.2 din 12 ianuarie 2018, doreşte să formuleze următoarele argumente în ceea ce priveşte faptul că Dumneavoastră aţi fost declarată respinsă cu media 40,33 la interviul din cadrul  concursului desfăşurat in perioada 09 - 12 februarie 2018, pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic, astfel:

  • Considerăm că aprecierea dumneavoastră in ceea ce priveşte răspunsurile date la întrebările puse de către membrii comisiei este pur subiectivă, toţi membrii comisiei de concurs sunt persoane competente din punct de vedere juridic, care au mulţi ani de experienţă, iar punctele lor de vedere nu este normal să fie contestate. Opera Română Craiova a urmărit prin organizarea acestui concurs să angajeze o persoană cu experienţă în domeniul de activitate juridic bine pregătită.
  • Menţionăm că răspunsurile date de dumneavoastră nu au fost argumentate, au fost simple, incomplete, uneori confuze şi nu au avut greutatea aşteptată, astfel încât membrii comisiei de concurs nu au văzut în dumneavoastră o persoană capabilă să facă faţă tuturor problemelor cu care se confruntă instituţia noastră.
  • Volumul de muncă şi diversitatea solicitărilor impuse de acest post este foarte mare, iar răspunsurile date de dumneavoastră nu au fost un argument suficient pentru noi că dumneavoastră aţi putea face faţă acestor situaţii.

 

            In concluzie Comisia respinge cererea de contestaţie cu nr. 528 din 13.02.2018

 

 

MEMBRII COMISIEI DE CONTESTAŢII NUMITĂ PRIN DECIZIA 2/12.01.2018

Vasilescu Cosmin, Director Artistic – Preşedinte

Mihaela Boşonea, Consilier juridic Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova - Membru

Marinescu Daniela, referent de specialitate - Membru