Dipartimenti

Dan Negru - Șef formație

Stelian Olaru – Muncitor calificat (Lac. M. PSI)

Daniel Firan – Muncitor calificat (Lac. M. PSI)

Marian Scăiceanu – Muncitor calificat (Lac. M. PSI)