Dipartimenti

Personal

Compartiment tehnic-scenă

Roberto Bujor – Maestru de lumini

Marian Popescu – Inginer lumini

Sorin Tican – Operator sunet

Ioana Boicea – Machior

Andra Stanciu - Peruchier

Nicu Negoescu – Recuziter

Augustin Popa – Recuziter

Constantin Răulea – Electrician iluminat scenă

Sebastian Nicolescu - Lăcătuș mecanic

 

Formație Costumieri

Fima Nilcă – Șef formație Costumieri

Doina Maricuța – Costumier

Daniela Dăbuleanu – Costumier

Liliana Răulea - Costumier

Anca Roncea - Costumier

 

Compartiment Producție

Doru Șteomlega - Inginer producție

Rodica Armanu-Tcaci – Artist plastic

Adița-Cornelia Leoveanu – Croitor

Gabriela Ozun – Croitor

Emil Surcel – Tâmplar

Adrian Marinescu – Tâmplar

Constantin Tudor – Tapițer

Ionel Oprea – Lăcătuș mecanic

Marin Popescu – Lăcătuș mecanic

 

Formație Mânuitori decor

Ionel Roncea – Șef formație Mânuitori decor

Emanuel Vîrvoreanu – Mânuitor decor

Nicolae Ungureanu – Mânuitor decor 

George Adrian Ciurlin – Mânuitor decor

Marius Lucian Ciurlin – Mânuitor decor