Comunicate oficiale

ANUNŢ CONCURS PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

de Opera Română Craiova 02-09-2021

 

ANUNŢ CONCURS PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

           Opera Română Craiova organizează examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior pentru următoarele funcţii contractuale:

  • în cadrul Biroului Imagine:

a.   referent de specialitate (S), gradul prof. II, gradaţia 5 – 1 post

  • în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate:

                                       a.   referent de specialitate(S), gradul prof. II, gradaţia 5 – 1 post

          Concursul de promovare în grad profesional imediat următor pentru cele două posturi va consta într-o proba scrisă, în care angajaţii îşi vor etala cunoştinţele profesionale.

 

             Bibliografia şi tematica pentru concursul de promovare în grad profesional imediat următor pentru postul de referent de specialitate (S) gradul prof  II, gradaţia 5 din cadrul Biroului Imagine:

             Bibliografia:

Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

O.U.G. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

            Tematica:

Asigurarea unui serviciu public de calitate;

Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice;

Libertatea opiniilor;

Utilizarea resurselor publice;

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte;

Organizarea şi accesul la informaţiile de interes public.

 

             Tematica pentru concursul de promovare în grad profesional imediat următor pentru postul de referent de specialitate(S) gradul prof II, gradaţia 5 din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate:

Legislaţia financiar-contabilă.

 

             Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.     

             Examenul va avea loc la sediul Operei Române Craiova, în data de 16 septembrie 2021, începând cu orele 10.

 

                                                                      MANAGER,

                                                                ANTONIU ZAMFIR

 

                                                                                                                                      Resurse Umane,

                                                                                               Genoveva Mustăţea, şef birou – secretar concurs promovare