Comunicate oficiale

ANUNŢ

de Opera Română Craiova 27-07-2018

ANUNŢ

 

 

            Opera Română Craiova organizează următoarele examene pentru promovare în gradul profesional imediat superior:

  • pentru funcţia de Economist, în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice .
  • pentru funcţia de Referent de Specialitate, în cadrul Compartimentului Imagine, Promovare, Relaţii Publice .
  • pentru funcţia de Referent de Specialitate, în cadrul Compartimentului Contabilitate .

 

            Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani. 

            Examenul va avea loc la sediul Operei Române Craiova, în 27 și  31 iulie 2018, orele 10.00/12.00 şi va consta în interviu şi probă scrisă  .

 

Tematica de examinare :

  1. Pentru funcţia de Economist, în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice

1. LEGE  Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice:

                       - Cap.I, secţiunea 4 - Domeniul de aplicare al Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

                       - Cap.I, secţiunea 5 - Excepţiile domeniului de aplicare al Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

                      - Cap.III, secţiunea 1 – Procedurile de atribuire aplicabile contractelor de achiziţie publică /acordurilor-cadru

                      - Cap.IV, secţiunea 7 – Criteriile de atribuire a contractelor de achiziţie publică /acordurilor-cadru

2. HOTĂRÂRE  Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:

- Cap.II - secţiunea 1, art.. 8, 10, 14 – Etapele procesului de achiziţie publică

             - secţiunea 2-Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de Atribuire.

- Cap.III - secţiunea 1-Achiziţia directă

                - secţiunea 2-Reguli generale de participare la procedura de atribuire

                 - secţiunea 5, paragraful 8-Procedura simplificată de atribuire a contractelor de achiziţie publică /acordurilor-cadru.

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

- Cap.I ,art.13 - Măsuri fiscal-bugetare în anii 2017 şi 2018 şi prorogarea unor termene

 

2. Pentru funcţia de Referent de Specialitate, în cadrul Compartimentului Imagine, Promovare, Relaţii Publice .

- Lg.nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

- OUG 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.

 

3. Pentru funcţia de Referent de Specialitate, în cadrul Compartimentului Contabilitate

- Legea contabilităţii nr.82/1991

- Înregistrările contabile ce reflectă intrarea mijloacelor fixe în instituţie

- Înregistrările contabile pentru amortizarea mijloacelor fixe

- Funcţionalitatea conturilor în afara bilanţului.