Comunicate oficiale

Caiet de sarcini

de Opera Română Craiova 14-02-2018

CAIET DE SARCINI

pentru achizitionarea serviciilor de transport rutier specializat de pasageri

 (Cod CPV: 60130000-8)

pentru personalul artistic

 

  1. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE DE SERVICII

 

Obiectul principal: Prestatorul se obliga sa execute servicii de transport rutier de pasageri plecand de la sediul Operei Romane Craiova, str. Mihai Viteazul, Nr.7, Craiova, in perioada convenita conform tabelului atasat.

Personalul Operei Române Craiova trebuie să fie în data de 09 martie 2018, la ora 14:00, la hotelul AVALON, Konigshof, numărul 21a, din localitatea Königslutter 38154.

 

  1. TRANSPORT PERSONAL ARTISTIC

 

Operatorii economici (ofertanții) vor asigura, cu operativitate, eficiență și în mod sustenabil din punct de vedere financiar, servicii de bună calitate, conform documentației de atribuire și conform nevoilor autorității contractante.

Operatorii economici se obligă să onoreze toate solicitările autorității contractante privind transportul rutier specializat de pasageri necesar acesteia, prin punerea la dispozitie a vehiculelor solicitate in fisa de date si caietul de sarcini.

 

            Transportul se va asigura cu vehicule de transport persoane astfel:

            - 2 ( doua) autocare de 49+2 locuri

 

            Mijloacele de transport puse la dispozitie de catre prestator trebuie sa dispuna de dotari moderne si anume: sistem GPS, radio, cd player, dvd, Tv/video climatizare, toaleta chimica, bucatatrie de bord,  frigider, microfon, scaune deplasabile spre exterior cu sezut separate, portbagaj interior pentru bagaje de mana. Mijloacelor de transport- autocare, sa fie dotate cu suspensie mixta sau integral pneumatica, instalatia de incalzire independenta de motor sa fie cu reglaj automat al temperaturii.

            Pentru asigurarea unui confort minim, avand in vedere distantele pe care urmeaza a le parcurge artistii cu aceste mijloace de transport (autocare) sunt necesare urmatoarele dotari: 2 cotiere, cotiere rabatabile la scaunele dinspre culoar,  dispozitive  parasolare (storuri sau perdele), instalatii sanitare, distanta minima intre scaune fiind de minim 70cm.

            In cazul transporturilor pe distante mari, atat in tara cat si in strainatate, transportul va fi asigurat cu 2 soferi cu posibilitatea suplimentarii acestora in perioada in care este necesara efectuarea stationarii regulamentare de 24h respectiv 48h.  Prestatorul este raspunzator  atat de siguranta pasagerilor cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului. Cheltuielile pentru cazarea si masa soferilor, cat si eventualele cheltuieli auxiliare (diurna conducatori auto, asigurare casco, persoane, bagaje, autocar), licenta pentru transport international de persoane cu autocarul, autorizatie de libera trecere a Germaniei, taxe de drum/autostrada, taxa intrare in oras, diverse asigurari, taxa de parcare / traversare pod/ traversare tunel, combustibil mijloace de transport, etc ) vor fi suportate de prestator.

            Destinațiile din caietul de sarcini sunt destinatii obligatorii. Operatorul economic, prin depunerea ofertei se obliga sa asigure vehiculele solicitate in cazul in care este declarat castigator. 

 

  1.   OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

      

            Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator, dupa finalizarea contractului, in termen de 30 zile calendaristice in baza facturii fiscale in contul de trezorerie.

            Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care prestatorul le-a cerut in propunerea financiara si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

 

  1. DEPUNEREA OFERTELOR

 

Operatorii economici interesati sa depuna o oferta, trebuie sa faca dovada faptului ca au in obiectul de activitate al societatii, activitati compatibile cu serviciile solicitate in prezentul caiet de sarcini

Propunerea financiara va fi exprimata in lei/kilometru fara TVA (transportul international este scutit de TVA) si va cuprinde cheltuielile de transport in limita a 6500 km / autocar. Se va depune la sediul institutie impreuna cu propunerea tehnica.

Criteriul de atribuire a contractului va fi “Cel mai bun raport calitate-preţ”.

Ofertele care nu indeplinesc cerintele minime impuse in caietul de sarcini vor fi respinse.

 

 

             

 ITINERARIU – TURNEU GERMANIA 2018

08.03 – 09.03. Craiova – Königslutter – 1700 km

10.03. Königslutter – Wolfsburg – 31 km

10.03. Wolfsburg  – Königslutter  – 31 km

11.03. Königslutter   – Hamm – 270 km

11.03. Hamm – Lünen – 24 km

11.03. Lünen – Hamm – 24 km

13.03. Hamm – Witten – 61 km

13.03. Witten –Hamm – 61 km 

14.03. Hamm – Aurich-Ogenbargen – 290 km

14.03. Aurich-Ogenbargen  – Emden – 37 km

14.03. Emden – Aurich-Ogenbargen  – 37 km

16.03. Aurich-Ogenbargen – Ditzingen – 686 km

16.03. Ditzingen – Balingen – 91 km

16.03. Balingen – Ditzingen – 91 km

17.03. Ditzingen – Neufahrn – 246 km

17.03. Neufahrn  – Marktoberdorf – 129 km

17.03. Marktoberdorf – Neufahrn – 129 km

18.03. Neufahrn – Unterschleißheim – 15 km

18.03. Unterschleißheim – Neufahrn – 15 km

19.03. Neufahrn – Mühldorf am Inn – 130 km

20.03. Mühldorf am Inn  – Waldkraiburg – 15 km

20.03. Waldkraiburg – Mühldorf am Inn  – 15 km

21.03. Mühldorf am Inn  – Neufahrn  – 80 km

21.03. Neufahrn – Unterföhring – 23 km

21.03. Unterföhring – Neufahrn – 23 km

22.03. Neufahrn – Frankenthal – 373 km

24.03. Frankenthal – Worms  – 18 km

24.03. Worms – Frankenthal – 18 km

25.03. Frankenthal – Worms  – 18 km

25.03. Worms – Frankenthal  – 18 km

26.03. Frankenthal – Craiova – 1600 km

Total: 6 300km

 

 

 

    HOTELURI – TURNEU GERMANIA 2018

 

         

PERIOADĂ

ORAȘ

HOTEL

09.03 –11.03 
11.03 – 14.03


Hamm

Avalon Hotelpark
Mercure Hotel Hamm

14.03 – 16.03.

Aurich-Ogenbargen

Sporthotel Middelpunkt

16.03 – 17.03.

Ditzingen

Best Western Plaza Hotel

17.03 – 19.03.

Neufahrn

Tryp by Wyndham Munich North

19.03 – 21.03.

Mühldorf am Inn 

miHotel

21.03 - 22.03

Neufahrn

Tryp by Wyndham Munich North

22.03 – 26.03.

Frankenthal

ACHAT Comfort