Comunicate oficiale

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management

de Opera Română Craiova 30-06-2020

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Secretariatul comisiei
Nr.91596/29.06.2020

 

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management

 al domnului Zamfir Antoniu, manager al Operei Române Craiova, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,85

 

            În baza prevederilor art. 8 lit. m din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Zamfir Antoniu, manager al Operei Române Craiova, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,85, aprobat prin dispoziția nr. 4002/2020, emisă de primarul municipiului Craiova, secretariatul comisiei constituite în vederea  analizei noului proiect de management al domnului Zamfir Antoniu, desemnat prin dispoziția nr. 4029/2020, comunică rezultatul obținut în prima etapă – analiza noului proiect de management: 9,72.

            Etapa a doua – susținerea noului proiect de management în cadrul unui interviu, va avea loc în data de 30.06.2020, la sediul Primăriei municipiului Craiova, începând cu ora 12:00.

            Conform prevederilor art. 9 alin 9 din regulament, „persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel putin 3 ore înainte de desfășurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuțiilor și/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului”.

            Solicitările menționate mai sus vor fi transmise prin email, la adresa rumane@primariacraiova.ro. 

                                                                                                                                                   

            Secretariatul comisiei

 

      l În funcție de solicitări, poate fi restricționat accesul persoanelor care doresc să asiste la etapa interviului, în funcție de spațiu, condițiile tehnice, logistice disponibile.