Comunicate oficiale

RĂSPUNS CONTESTAȚIE

de Opera Română Craiova 03-07-2015

CĂTRE DL. CINCĂ IONEL 

La contestația cu nr.2446/02.07.2015 privind concursul desfășurat în data de 01.7.2015 pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu tehnic-scenă-producție, vă facem cunoscute următoarele:

Deși, conform legislației care a stat la baza organizării concursului candidatul poate formula contestație numai în privința notării probei scrise, vă răspundem totuși la nemulțumirile dvs. legate de concursul organizat de instituția noastră la data de 01.07.2015:

  1. Răspunsul la subiectul cu nr. 1 îl puteți regăsi integral și explicit la articolul nr. 15 din O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte..., act normativ aflat la poziția nr. 1 din bibliografia afișată pentru postul la care ați candidat și care, în urma unei lecturi, v-ar fi permis să aflați răspunsul la întrebarea formulată. Așadar, toate subiectele prezentate se regăsesc în legile aflate în bibliografia concursului.

  2. Condițiile specifice pe care persoana care candidează la un post vacant trebuie să la îndeplinească sunt atributul strict al angajatorului care organizează concursul, la solicitarea și propunerea structurii în cadrul căreia se află funcția vacantă.

Astfel, conducătorul în subordinea căruia se găsește funcția de șef serviciu tehnic-scenă-producție, a cerut ca persoana care va ocupa acest post să aibă, cităm: ,,Studii superioare, experiență în domeniu în instituții de profil cel puțin 10 ani, competențe organizatorice și de coordonare, abilități de comunicare și relaționare,,.

Întrucât la punctul 2 al contestației dvs. insistați să vă substituiți angajatorului considerând necesară o pregătire prioritar tehnică a ocupantului postului, vă comunicăm că șeful serviciului tehnic-scenă-producție are în subordinea sa, în viziunea noii organigrame aprobate, trei posturi de ingineri a căror pregătire de specialitate răspunde în orice moment exigențelor legate de problemele din cadrul serviciului, și anume:

- Inginer (operator sunet) responsabil cu partea de sonorizare

- Inginer responsabil cu partea electrică de la scenă

- Inginer mecanic responsabil cu problemele de ordin mecanic ale atelierelor de producție.

Ca urmare a recorectarii lucrarii de catre comisia de contestatii ati obţinut 41,67 puncte, rezultatul probei rămâne neschimbat, iar dvs., neîntrunind punctajul minim de 70 necesar participării la proba următoare, sunteți declarat respins.