Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU A CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN PERIOADA 2-4 MAI 2022

de Opera Română Craiova 04-05-2022

 

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII
UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE  ARTIST INSTRUMENTIST-VIOARĂ S
ŞI A DOUĂ POSTURI CONTRACTUAL VACANTE DE ARTIST INSTRUMENTIST-CORN S
PRIN CONCURSUL ORGANIZAT  ÎN PERIOADA 2-4 MAI 2022

 

 

 

 

Nr crt.

 

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

 

Media proba interviu

 

 

Rezultatul probei

 

 

1.

 

1120/19.04.2022

 

98,34

 

ADMIS

 

2.

 

1119/19.04.2022

 

95,00

 

ADMIS

 

3.

 

1118/19.04.2022

 

93,34

 

ADMIS

 

4.

 

1121/19.04.2022

 

91,67

 

ADMIS

            

 

Conform  dispozițiilor art. 28, alin. 3, lit. a) din HOTĂRÂREA Nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, sunt declarați admiși la proba de interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C, până în data de 5 MAI 2022, orele 12.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

                                                                                                            Secretar concurs

                                                                                                Genoveva Mustățea, șef birou