Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 31.07.2018

de Opera Română Craiova 02-08-2018

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 31.07.2018

ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMĂTOARELOR POSTURI  VACANTE

 

       I. MUNCITOR CALIFICAT-LĂCĂTUŞ MECANIC LA COMPARTIMENTUL TEHNIC SCENĂ

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba interviu

Rezultatul probei

1.

 NICOLESCU SEBASTIAN

9,87

ADMIS

     

 

         I. MUNCITOR CALIFICAT-LĂCĂTUŞ MECANIC LA COMPARTIMENTUL PRODUCŢIE

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba interviu

Rezultatul probei

1

OPREA IONEL

9,87

ADMIS

            

Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.