Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUl VACANT DE CONSILIER JURIDIC

de Opera Română Craiova 15-12-2017

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII

 POSTULUl  VACANT  DE CONSILIER JURIDIC

 

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba scrisă

Rezultatul probei

1.

BĂRBUCEANU CRISTINA ELENA

87,67

ADMIS

2.

IACOB  ROXANA MARILENA

46,00

RESPINS

3.

POPESCU CĂTĂLIN MARIAN

42,67

RESPINS

   

          Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

              După afişarea rezultatelor obţinute la proba de interviu ,candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept