Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUl VACANT DE CONSILIER JURIDIC

de Opera Română Craiova 12-02-2018

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba interviu

Rezultatul probei

 

1.

 

Bobin Marinela Ionela

 

41,33

 

           RESPINS

 

2.

 

Dina Ion

 

39,33

 

           RESPINS

 

3.

 

Sindie Eugenia

 

40,33

 

RESPINS

   

          Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, sunt declaraţi admişi la proba de interviu  candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.

 

              După afişarea rezultatelor obţinute la proba de interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.