Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATĂ LA 05.04.2018 ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE BALERIN I

de Opera Română Craiova 05-04-2018

 

 REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATĂ LA 05.04.2018  ÎN VEDEREA OCUPĂRII

 POSTULUI VACANT  DE BALERIN I

 

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba interviu

Rezultatul probei

 

1.

 

 Almahadin Amina Maria

 

93,34

 

             ADMIS

   

          Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba de interviu  candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

 

              După afişarea rezultatelor obţinute la proba de interviu ,candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.