Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATE ÎN DATA DE 12.12.2019

de Opera Română Craiova 16-12-2019

REZULTATUL  PROBEI  DE INTERVIU  ORGANIZATE  ÎN DATA DE 12.12.2019  ÎN VEDEREA  OCUPĂRII  PRIN CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

1  .     SOLIST  BALET (M)

                              

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba interviu

Rezultatul probei

 

1.

 

ONOFREI ALINA ADRIANA

 

91,67

 

ADMIS

   

 

  1. MUNCITOR CALIFICAT-  ELECTRICIAN  SCENĂ

   

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba interviu

Rezultatul probei

 

1.

 

MARINA VICENŢIU MIRCEA

 

90,00

 

ADMIS

   

         Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba de interviu  candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.