Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATE ÎN VEDEREA OCUPĂRII PRIN CONCURS A POSTURILOR: CONCERT MAESTRU IA, REFERENT DE SPECIALITATE I, REFERENT DE SPECIALITATE III

de Opera Română Craiova 06-09-2019

REZULTATUL  PROBEI DE INTERVIU  ORGANIZATE  ÎN VEDEREA  OCUPĂRII  PRIN CONCURS - 04/06 SEPTEMBRIE 2019 - A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

1.     POSTUL VACANT DE CONCERT MAESTRU   IA

                                   

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba interviu

Rezultatul probei

 

1.

 

 

 STANCIU MEDA ELENA

 

 

95,00

 

 

      ADMIS

 

   

 

       2.     POSTUL VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE   I

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba  interviu

Rezultatul probei

 

1.

 

PAICU DANIEL

 

85,00

 

      ADMIS

   

 

     3.     POSTUL VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE   III

 

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba  interviu

Rezultatul probei

 

1.

 

POPESCU MARIA

 

100

 

      ADMIS

 

 

 Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba scrisă respectiv proba practică  candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;