Comunicate oficiale

Rezultatul probei de interviu - Plasatoare, Muncitor Calificat-Costumier, Muncitor Calificat-Instalator

de Opera Română Craiova 08-04-2021

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

NR. 859/08.04.2021

 

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 8 APRILIE 2021

ÎN VEDEREA OCUPĂRII PRIN CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

1. Plasatoare (studii medii)

                                   

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

Nr.714/17.03.2021

 

84

 

ADMIS

 

2.

 

Nr.763/25.03.2021

 

----------

 

NEPREZENTAT

 

4.

Nr.772/25.03.2021

 

74,3

 

ADMIS

 

 

 

2. MUNCITOR CALIFICAT-COSTUMIER (treapta) I

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

Nr.750/24.03.2021

 

30,6

 

RESPINS

 

2.

 

Nr.770/25.03.2021

 

35,00

 

RESPINS

 

 

 

3. MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR (treapta) I

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

Nr.760/25.03.2021

 

32,6

 

RESPINS

 

2.

 

Nr.771/25.03.2021

 

35,3

 

RESPINS

 

      

            Conform  dispoziţiilor art. 28, alin.3, lit.a), HOTĂRÂREA Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba practică  candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.

          În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.   

         Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C., până în data de 09.04.2021, orele 14.00, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

                 

                                                                                           Secretar concurs

                                                                                 Genoveva Mustăţea, şef birou R.U.S.C.