Comunicate oficiale

Rezultatul probei de interviu - Șef Serviciu Administrativ

de Opera Română Craiova 08-04-2021

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

NR.858/08.04.2021

 

  REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU DIN DATA DE 8 APRILIE 2021

  A CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV

 

           1. ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV (II)

 

Nr crt.

 

NUMĂR ÎNREGISTRARE DOSAR

 

MEDIA

 

REZULTAT

 

1.

 

Nr. 705/15.03.2021

 

65,6

 

RESPINS

 

2.

 

Nr.748/24.03.2021

 

85,00

 

ADMIS

 

5.

 

Nr.764/25.03.2021

 

75,00

 

ADMIS

 

    

           Conform  dispoziţiilor art. 28, alin.3, lit.a), HOTĂRÂREA Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba practică  candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.

           În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.   

          Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C., până în data de 09.04.2021, orele 14.00, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

                                                                                     Secretar concurs

                                                                    Genoveva Mustăţea, şef birou R.U.S.C.