Comunicate oficiale

Rezultatul probei de interviu

de Opera Română Craiova 07-06-2021

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

NR.1259/07.06.2021

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATE ÎN DATA DE

7 IUNIE 2021 ÎN VEDEREA OCUPĂRII PRIN CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

 

1. MUNCITOR CALIFICAT-COSTUMIER (treapta) I

 

Nr. crt.

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

Media proba interviu

Rezultatul probei

1.

1124/20.05.2021

73,33

ADMIS

2.

1048/14.05.2021

84,33

ADMIS

 

 

2. MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR (treapta) I

 

Nr. crt.

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

Media proba interviu

Rezultatul probei

1.

1084/18.05.2021

85,00

ADMIS

2.

1147/25.05.2021

80,00

ADMIS

 

Conform dispozițiilor art. 28,alin.3, lit. a), HOTĂRÂREA Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C., până în data de 08.06.2021, orele 14.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

                                                                                                                                   Secretar concurs

                                                                                                                      Genoveva Mustățea, șef birou