Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

de Opera Română Craiova 23-02-2022

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU A CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN PERIOADA 21– 23 FEBRUARIE 2022

ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT-RECUZITER treapta I

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba interviu

 

Rezultatul probei

 

1.

 

309/02.02.2022

 

95,00

 

ADMIS

 

2.

 

369/09.02.2022

 

83,33

 

ADMIS

 

3.

 

293/01.02.2022

 

65,00

 

ADMIS

 

4.

 

384/10.02.2022

 

Neprezentat

 

RESPINS

            

Conform dispozițiilor art. 28 ,alin. 3, lit. a) din HOTĂRÂREA Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, sunt declarați admiși la proba de interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție;

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C., până în data de 24 februarie 2022, orele 13.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

                                                                                                                                       Secretar concurs

                                                                                                                          Genoveva Mustăţea, şef birou