Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI PRACTICE 06.11.2019

de Opera Română Craiova 06-11-2019

REZULTATUL  PROBEI PRACTICE  ORGANIZATE  ÎN DATA DE  06.11.2019  
ÎN VEDEREA  OCUPĂRII  PRIN CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

 

 

   1.     MUNCITOR CALIFICAT-RECUZITER (treapta) I

                                   

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba practică

Rezultatul probei

 

1.

 

 ANGHEL CRISTIAN IONUȚ

 

78,34

 

 ADMIS

 

2.

 

 GHEORGHE  VENUS

 

80,00

 

 ADMIS

 

3.

 

STĂNCUŢA  DANIEL

 

76,67

 

 ADMIS

   

 

 

 

  1.  MUNCITOR CALIFICAT-COSTUMIER  CALIFICARE CROITOR

       (treapta) I

 

 

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba practică

Rezultatul probei

 

1.

 

MÂNZA  NATALIA

 

90,00

 

ADMIS

   

 

 

               Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba practică  candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

 

               Proba de interviu  va avea loc în data de 08  Noiembrie 2019, începând cu ora 10.00

 

                Verificarea identitatii candidatilor, la proba de interviu  din 08.11.2019, se face numai pe baza buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care atesta identitatea, potrivit legii.