Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI PRACTICE A CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN PERIOADA 2-4 MAI 2022

de Opera Română Craiova 02-05-2022

REZULTATUL PROBEI PRACTICE ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE
ARTIST INSTRUMENTIST-VIOARĂ S ŞI ARTIST INSTRUMENTIST-CORN S
PRIN CONCURSUL ORGANIZAT  ÎN PERIOADA 2-4 MAI 2022

 

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

 

Media proba practică

 

 

Rezultatul probei

 

 

1.

 

1119/19.04.2022

 

 

86,67

 

 

ADMIS

 

 

2.

 

 

1118/19.04.2022

 

 

83,34

 

 

ADMIS

 

 

3.

 

 

1120/19.04.2022

 

 

80,00

 

 

ADMIS

 

 

4.

 

 

1121/19.04.2022

 

 

71,67

 

 

ADMIS

 

 

Conform  dispozițiilor art. 28, alin. 3, lit. a), HOTĂRÂREA  Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C, până în data de 3 mai 2022, orele 13.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Proba de interviu  va avea loc în data de 4 MAI 2022, începând cu orele 10.00.

 

                                                                                                 

 

                                                                              Secretar concurs

                                                                   Genoveva Mustăţea, şef birou