Comunicate oficiale

Rezultatul probei practice - Plasatoare, Muncitor Calificat-Costumier, Muncitor Calificat-Instalator

de Opera Română Craiova 06-04-2021

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

NR.851/06.04.2021

 

REZULTATUL PROBEI PRACTICE ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 5 APRILIE 2021

ÎN VEDEREA OCUPĂRII PRIN CONCURS A URMĂTOARELOR POSTULUI VACANTE:

 

   1.       Plasatoare (studii medii)

                                   

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

Nr.714/17.03.2021

 

55,00

 

ADMIS

 

2.

 

Nr.763/25.03.2021

 

55,00

 

ADMIS

 

3.

 

Nr.766/25.03.2021

 

NEPREZENTAT

 

NEPREZENTAT

 

4.

 

Nr.772/25.03.2021

 

60,00

 

ADMIS

 

   

 

  1. MUNCITOR CALIFICAT-COSTUMIER  (treapta) I

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

Nr.750/24.03.2021

 

55,00

 

ADMIS

 

2.

 

Nr.770/25.03.2021

 

60,00

 

ADMIS

 

   

 

 3.   MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR   (treapta) I

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

Nr.760/25.03.2021

 

60,00

 

ADMIS

 

2.

 

Nr.771/25.03.2021

 

60,00

 

ADMIS

 

 

       Conform dispoziţiilor art. 28, alin.3, lit.a), HOTĂRÂREA Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.

     În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.   

     Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C , până în data de 07.04.2021, orele 14.00, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

     Proba de interviu va avea loc în data de 8 aprilie 2021, începând cu ora 10.00.

 

                 

                                                                                       Secretar concurs

                                                                            Genoveva Mustăţea, şef birou