Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI PRACTICE

de Opera Română Craiova 03-06-2021

REZULTATUL PROBEI PRACTICE ORGANIZATE ÎN DATA DE 

03 IUNIE 2021 ÎN VEDEREA OCUPĂRII PRIN CONCURS A URMĂTOARELOR POSTULUI VACANTE:

 

 

  1. MUNCITOR CALIFICAT-COSTUMIER (treapta) I

 

Nr crt.

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

Media proba practică

Rezultatul probei

1.

1124/20.05.2021

59,00

ADMIS

2.

1048/14.05.2021

76,67

ADMIS

 

 

  1. MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR (treapta) I

 

Nr crt.

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

Media proba practică

Rezultatul probei

1.

1141/24.05.2021

-

NEPREZENTAT

2.

1084/18.05.2021

79,00

ADMIS

3.

1147/25.05.2021

61,67

ADMIS

 

Conform dispoziţiilor art.28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂREA Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.   

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C., până în data de 04.06.2021, orele 13.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Proba de interviu  va avea loc în data de 07 IUNIE 2021, începând cu ora 10.00.

                                                                                                                                                       Secretar concurs

                                                                                                                                            Genoveva Mustăţea, şef birou