Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI PRACTICE

de Opera Română Craiova 30-07-2021

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

NR.1653/30.07.2021

 

 

REZULTATUL PROBEI PRACTICE A CONCURSULUI

ORGANIZAT ÎN PERIOADA 30 IULIE 2021 – 3 AUGUST 2021

ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

  

 

 

  I.        1 post       DIRIJOR  IA

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1592/21.07.2021

 

96,67

 

ADMIS

 

 

 

 

 

   II.         3 posturi    SOLIST VOCAL  IA

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1532/14.07.2021

 

96,00

 

ADMIS

 

2.

 

1590/21.07.2021

 

96,00

 

ADMIS

 

3.

 

1593/21.07.2021

 

96,00

 

ADMIS

   

 

 

 

 

  III.       1 post       SOLIST BALET  IA

 

Nr crt.

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

Media proba practică

Rezultatul probei

 

1.

 

1588/21.07.2021

 

98,00

 

ADMIS

 

 

 

 

    IV.        2 posturi     ACTOR   IA

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1516/13.07.2021

 

95,00

 

ADMIS

 

2.

 

1531/14.07.2021

 

95,00

 

ADMIS

   

 

 

 

    V.        5 posturi    ARTIST LIRIC  IA

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1579/20.07.2021

 

82,00

 

ADMIS

 

2.

 

1511/12.07.2021

 

75,00

 

ADMIS

 

3.

 

1508/12.07.2021

 

48,00

 

RESPINS

 

4.

 

1574/19.07.2021

 

47,00

 

RESPINS

 

5.

 

1594/21.07.2021

 

NEPREZENTAT

 

RESPINS

 

Conform dispozițiilor art. 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂREA Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție;

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.   

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C., până în data de 02.08.2021, orele 13.00, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Proba de interviu va avea loc în data de 3 august 2021, începând cu ora 10.00.

 

                                                                             Secretar concurs

                                                                   Genoveva Mustăţea, şef birou