Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI PRACTICE

de Opera Română Craiova 21-02-2022

REZULTATUL PROBEI PRACTICE A CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN PERIOADA 21 – 23 FEBRUARIE 2022

ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT-RECUZITER treapta I

 

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

309/02.02.2022

 

96,67

 

ADMIS

 

2.

 

369/09.02.2022

 

81,67

 

ADMIS

 

3.

 

384/10.02.2022

 

71,67

 

ADMIS

 

4.

 

293/01.02.2022

 

63,33

 

ADMIS

     

Conform  dispozițiilor art. 28, alin.3, lit.a) din HOTĂRÂREA Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.   

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C, până în data de 22 februarie 2022, orele 13.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Proba de interviu va avea loc în data de 23.02.2022, începând cu orele 10.00.

 

                                                                                                                                   Secretar concurs

                                                                                                                        Genoveva Mustăţea, şef birou