Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI PRACTICE

de Opera Română Craiova 20-07-2022

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

NR. 2084/20.07.2022

 

 

 

REZULTATUL PROBEI PRACTICE A CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN PERIOADA 20 - 22 IULIE 2022
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

 

ARTIST INSTRUMENTIST  (S)  IA

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

 

1980/04.07.2022

 

 

100,00

 

 

ADMIS

 

 

2.

 

 

1981/04.07.2022

 

 

100,00

 

 

ADMIS

 

 

3.

 

 

1982/04.07.2022

 

 

100,00

 

 

ADMIS

 

   

 

ARTIST LIRIC  (S)  I

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

 

1984/04.07.2022

 

 

100,00

 

 

ADMIS

 

 

 

CORIST  (S)  II

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

 

1985/04.07.2022

 

 

90,00

 

 

ADMIS

 

 

   

ACTOR  (S)  II

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1989/05.07.2022

 

98,66

 

ADMIS

 

 

MUNCITOR CALIFICAT  treapta I

 

 

Nr crt.

 

NR. ÎNREGISTRARE DOSAR

 

Media proba practică

 

Rezultatul probei

 

1.

 

1992/05.07.2022

 

95,00

 

ADMIS

 

Conform dispozițiilor art 28, alin.3, lit.a), HOTĂRÂREA Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.   

Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C., până în data de 21 IULIE 2022, orele 12.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Proba de interviu va avea loc în data de 22 IULIE 2022, începând cu orele 10.00.

 

                                                                                                       

 

                                                                                                                                              Secretar concurs

                                                                                                                                    Genoveva Mustăţea, şef birou