Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI SCRISE ORGANIZATĂ ÎN 09.02.2018 ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC

de Opera Română Craiova 09-02-2018


 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba scrisă

  Rezultatul probei

 

1.

 

Bobin Marinela Ionela

 

57,33

 

 ADMIS

 

2.

 

Ciolacu Olteanu Vasile Daniel

 

37,33

 

RESPINS

 

3.

 

Dina Ion

 

68,67

 

ADMIS

 

4.

 

Dumitrescu Ştefan Dan

 

18,66

 

RESPINS

 

5.

 

Iacob Roxana Marilena

 

NEPREZENTAT

 

---------------

 

6.

 

Patrana Nicu George

 

NEPREZENTAT

 

  ----------------

 

7.

 

Sindie Eugenia

 

53,33

 

ADMIS

 

8.

 

Vîlvoi Liana

 

NEPREZENTAT

 

---------------

   

         Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

   

      Proba de interviu va avea loc în data de 12  Februarie  2018 începând cu ora 10.00