Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI SCRISE ORGANIZATĂ ÎN 21.05.2018 ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC ŞI A POSTULUI VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT-MÂNUITOR DECOR

de Opera Română Craiova 22-05-2018

REZULTATUL PROBEI SCRISE ORGANIZATĂ ÎN  21.05.2018  ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTULUI  VACANT  DE CONSILIER JURIDIC

ŞI A POSTULUI VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT-MÂNUITOR DECOR

 

              1. CONSILIER JURIDIC  IA

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba scrisă

Rezultatul probei

 

1

 

CIUTEANU SIMONA

 

7,66

 

RESPINS

 

2

 

DINA ION

 

70,33

 

ADMIS

 

3

 

ENACHE CRISTIANA

 

NEPREZENT

 

NEPREZENT

 

4

 

PACIONEA STĂNESCU MARIA

 

83,00

 

ADMIS

   

 

2. MUNCITOR CALIFICAT-MÂNUITOR DECOR

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba scrisă

Rezultatul probei

 

1

 

CIURLIN GEORGE ADRIAN

 

95,00

 

ADMIS

 

   Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

  

       Proba de interviu va avea loc în data de 23  Mai  2018 începând cu ora 10.00