Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI SCRISE ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC

de Opera Română Craiova 06-11-2017

 REZULTATUL PROBEI SCRISE ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII
POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC

 

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba scrisă

Rezultatul probei

1

BOJINCĂ IONELA VALENTINA

66,00

ADMIS

2

IANCU KARLA ŞTEFANIA

43,67

RESPINS

  

   

          Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut:

    a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

 

              După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

       Proba de interviu va avea loc în data de 08 Noiembrie 2017, începând cu ora 10.00 .