Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI SCRISE ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC

de Opera Română Craiova 12-12-2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII

 POSTULUI  VACANT  DE CONSILIER JURIDIC

 

 

 

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba scrisă

Rezultatul probei

1.

BĂRBUCEANU CRISTINA ELENA

84,66

ADMIS

2.

IACOB  ROXANA MARILENA

56,33

ADMIS

3.

POPESCU CĂTĂLIN MARIAN

53,66

ADMIS

4.

SINDIE EUGENIA 

         NEPREZENTATĂ

----

-----

    

          Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

   

              După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

       Proba de interviu va avea loc în data de 15  DECEMBRIE 2017 începând cu ora 09.00