Comunicate oficiale

REZULTATUL PROBEI SCRISE, RESPECTIV REZULTATUL PROBEI PRACTICE - IMPRESAR ARTISTIC IA, ȘEF FORMAȚIE COSTUME II

de Opera Română Craiova 06-09-2019

REZULTATUL  PROBEI SCRISE,  RESPECTIV REZULTATUL PROBEI PRACTICE ORGANIZATE  ÎN VEDEREA  OCUPĂRII  PRIN CONCURS - 04/06 SEPTEMBRIE 2019 - A URMĂTOARELOR POSTULUI VACANTE:

 

1.     POSTUL VACANT DE IMPRESAR ARTISTIC  IA

                                   

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba scrisă

Rezultatul probei

 

1.

 

 

PREDUŢ  COSMIN

 

 

93,34

 

 

      ADMIS

 

   

 

       2.     POSTUL VACANT DE  ŞEF FORMAŢIE  COSTUME  II

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Media proba practică

Rezultatul probei

 

1.

 

NILCĂ  FIMA

 

100

 

      ADMIS

   

 

 Conform  dispoziţiilor art 28,alin.3,lit.a), HOTĂRÂRE   Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale sunt declaraţi admişi la proba scrisă, respectiv proba practică  candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.