Comunicate oficiale

Rezultatul probei scrise - Șef serviciu Administrativ

de Opera Română Craiova 06-04-2021

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

NR.850/06.04.2021

 

 

  REZULTATUL PROBEI SCRISE DIN DATA DE 5 APRILIE 2021

  A CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV

 

 

          

 

           1. ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV (II)

 

Nr crt.

 

NUMĂR ÎNREGISTRARE DOSAR

 

MEDIA

 

REZULTAT

 

 

1.

 

Nr. 705/15.03.2021

 

98,3

 

ADMIS

 

2.

 

Nr.748/24.03.2021

 

97,3

 

ADMIS

 

3.

 

Nr.751/24.03.2021

 

56,6

 

RESPINS

 

4.

 

Nr.759/25.03.2021

 

-

 

NEPREZENTAT

 

5.

 

Nr.764/25.03.2021

 

73,00

 

ADMIS

 

6.

 

Nr.767/25.03.2021

 

28,00

 

RESPINS

 

7.

 

Nr.768/25.03.2021

 

-

 

NEPREZENTAT

 

8.

 

Nr.769/25.03.2021

 

14,00

 

RESPINS

 

9.

 

Nr.776/26.03.2021

 

-

 

NEPREZENTAT

 

10.

 

Nr.784/26.03.2021

 

24,3

 

RESPINS

     

     Conform  dispoziţiilor art. 28, alin.3, lit.a), HOTĂRÂREA Nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, sunt declaraţi admişi la proba practică  candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

     În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate.   

     Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Operei Române Craiova, biroul R.U.S.C , până în data de 07.04.2021, orele 14.00, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

     Proba de interviu va avea loc în data de 8 aprilie 2021, începând cu ora 10.00.

 

                                                                                      Secretar concurs

                                                                    Genoveva Mustăţea, şef birou R.U.S.C.