Comunicate oficiale

SITUAŢIA DREPTURILOR SALARIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2021

de Opera Română Craiova 04-10-2021

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

 

 

SITUAŢIA DREPTURILOR SALARIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2021

stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

 

 

Nr.

Crt.

Funcția

Nivel Studii

Grad Prof.

 

Salariu Bază

Indemniz. Doctor

 

Manager

S

II

11.366

-

 

Director Artistic

S

II

10.097

-

 

Director Tehnic

S

II

10.265

-

 

Contabil Şef (CFP inclus)

S

II

10.143

-

 

Şef Birou (CFP inclus)

S

II

8.267

-

 

Şef Birou

S

II

6.920

-

 

Şef Birou

S

II

6.244

-

 

Şef Secţie

S

II

7.871

-

 

Şef Serviciu

S

II

8.022

 

 

Şef Serviciu

S

II

7.264

-

 

Şef Formaţie

S

II

4.761

-

 

Şef Formaţie

M

II

4.050

-

 

Consilier Juridic

S

IA/3

4.753

-

 

Economist

S

IA/5

5.008

-

 

Economist

S

IA/3

4.828

-

 

Referent de Specialitate

S

I/5

5.008

-

 

Referent de Specialitate

S

I/3

4.773

-

 

Referent de Specialitate

S

III/5

4.573

-

 

Merceolog

M

IA/5

4.565

-

 

Impresar Artistic

S

IA/3

7.207

-

 

Grafician

M

I/3

4.471

-

 

Scenograf

S

IA/5

9.317

-

 

Maestru Corepetitor

S

IA/5

7.767

-

 

Maestru Corepetitor

S

IA/5

7.767

950

 

Maestru Corepetitor

S

I/3

4.769

-

 

Consultant Artistic

S

IA/5

6.822

-

 

Regizor Artistic

S

IA/5

9.317

-

 

Dirijor

S

IA/4

12.154

-

 

Solist Vocal

S

IA/5

12.458

-

 

Solist Vocal

S

IA/2

11.293

-

 

Solist Vocal

S

IA/B

10.005

 

 

Actor

S

IA/5

9.407

-

 

Actor

S

IA/3

11.858

-

 

Actor

S

II/Baza

5.083

-

 

Concert Maestru

S

IA/5

9.999

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/5

7.920

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/5

7.658

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/4

7.601

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/4

7.439

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/3

8.420

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/3

8.268

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/3

7.257

 

 

Artist Instrumentist

S

IA/2

8.019

-

 

Artist Instrumentist

S

I/4

6.354

-

 

Artist Instrumentist

S

I/3

6.198

-

 

Artist Instrumentist

S

II/B

4.443

-

 

Instrumentist

M

III/ B

3.735

-

 

Maestru Cor

S

IA/5

8.858

-

 

Artist Liric

S

IA/5

7.583

-

 

Artist Liric

S

IA/5

7.574

 

 

Artist Liric

S

IA/4

7.398

-

 

Artist Liric

S

IA/2

8.385

-

 

Artist Liric

S

I/5

6.401

-

 

Artist Liric

S

I/3

6.093

-

 

Artist Liric

S

II/Deb.

3.634

-

 

Corist

S

IA/2

8.385

-

 

Corist

S

II/5

4.472

-

 

Corist

S

I/5

7847

 

 

Corist

S

I/2

7113

 

 

Corist

M

I/5

4.489

-

 

Corist

M

I/2

5.400

-

 

Solist Balet

S

IA/4

9.178

-

 

Solist Balet

S

IA/2

11.293

-

 

Solist Balet

M

IA/4

5.615

 

 

Balerin

S

I/2

6.897

-

 

Balerin

M

I/2

4.216

-

 

Balerin

M

I/1

4.926

 

 

Balerin

M

I/B

4.787

 

 

Regizor Scenă

S

IA/5

7.583

-

 

Inginer

S

IA/5

5.006

-

 

Inginer Producţie

S

IA/2

4.565

-

 

Operator Lumini

S

IA/5

4.669

-

 

Operator Sunet

S

IA/5

4.670

-

 

Machior

S

IA/5

4.669

-

 

Peruchier

 

I/2

4.019

-

 

Mun.Calif Recuziter

 

I/5

3.692

-

 

Mun.Calif Recuziter

 

I/3

3.557

-

 

Mun.Calif Costumier

 

I/4

3.582

-

 

Mun.Calif Costumier

 

I/3

3.556

-

 

Mun.Calif Costumier

 

I/2

3.447

 

 

Mun.Calif EL.IL.SC.

 

I/5

3.725

-

 

Mun.Calif EL.IL.SC.

 

I/3

3.556

 

 

Mun.Calificat

 

I/2

3.447

-

 

Mun.Calif Lăcătuş Mecanic

 

I/5

3.692

-

 

Mun.Calif Lăcătuş Mecanic

 

I/1

3.642

-

 

Mun.CalifLăcătuş Mecanic P.S.I

 

I/5

3.743

-

 

Mun.Calif Croitor

 

I/5

3.692

-

 

Mun.Calif Tâmplar

 

I/5

3.692

-

 

Mun.Calif Tapiţer

 

I/4

3.645

-

 

Mun.Calif Mân. Dec.

 

I/4

3.645

-

 

Mun.Calif Mân. Dec.

 

I/3

3.557

-

 

Mun.Calif Mân. Dec.

 

I/2

3.447

 

 

Supraveghetor Sală

 

I/5

3.049

-

 

Plasatoare

 

I/5

3.049

-

            

Indemnizația de hrană, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată în sumă de 347 lei/lună, 4.164 lei/an, este acordată în funcție de timpul efectiv lucrat conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și O.U.G. 114/2018 privind  instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor  termene,  precum  și  O.U.G. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Lunar se acordă un spor de până la 15% (plafonat la nivelul lunii decembrie 2018 conform OUG 114/2018 completată prin O.U.G. 1/2020) pentru condiții grele de muncă, respectiv pentru condiții vătămătoare de muncă, în funcție de timpul efectiv lucrat în aceste condiții conform HG 360/2018 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură” și de HG 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică locală.             

 

     

                                             MANAGER                                                                                      ŞEF BIROU R.U.S.C

                                       ANTONIU ZAMFIR                                                                             GENOVEVA MUSTĂŢEA