Comunicate oficiale

SITUAŢIA DREPTURILOR SALARIALE LA 31 MARTIE 2020

de Opera Română Craiova 08-04-2020

SITUAŢIA DREPTURILOR SALARIALE LA 31 MARTIE 2020

stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi prevăzute de acte normative

 

 

Nr

Crt

 

Functia

 

Nivel Studii

 

Grad Prof

 

Salariu Baza

 

Indemniz Doctor

 

1

Manager

S

II

11.366

-

2

Director Artistic

S

II

10.097

-

3

Director Tehnic

S

II

10.265

-

4

Contabil Şef (CFP inclus)

S

II

10.143

-

5

Şef Birou (CFP inclus)

S

II

7.992

-

6

Şef Birou

S

II

6.920

-

7

Şef Birou

S

II

6.244

-

8

Şef Secţie

S

II

7.871

-

9

Şef Serviciu

S

II

7.264

-

10

Şef Formaţie

S

II

4.761

-

11

Şef Formaţie

M

II

4.050

-

12

Consilier Juridic

S

IA/3

4.753

-

13

Economist

S

IA/5

5.008

-

14

Economist

S

IA/3

4.828

-

15

Referent de Specialitate

S

I/5

5.008

-

16

Referent de Specialitate

S

I/3

4.773

-

17

Referent de Specialitate

S

III/5

4.573

-

18

Merceolog

M

IA/5

4.565

-

19

Impresar Artistic

S

IA/3

7.207

-

20

Grafician

M

I/3

4.362

-

21

Scenograf

S

IA/5

9.317

-

22

Maestru Corepetitor

S

IA/5

7.767

-

23

Maestru Corepetitor

S

IA/5

7.767

950

24

Maestru Corepetitor

S

I/4

6.353

-

25

Consultant Artistic

S

IA/4

6.656

-

26

Regizor Artistic

S

IA/5

9.317

-

27

Dirijor

S

IA/4

11.630

-

28

Solist Vocal

S

IA/5

9.407

-

29

Solist Vocal

S

IA/2

11.082

-

30

Solist Vocal

S

IA/2

10.902

-

31

Solist Vocal

S

IA/2

8.488

 

32

Solist Vocal

S

IA/B

9.659

 

33

Actor

S

IA/5

9.407

-

34

Actor

S

IA/4

9.178

-

35

Actor

S

IA/3

8.870

-

36

Actor

S

I/3

8.055

-

37

Actor

S

DEB

3.508

-

38

Concert Maestru

S

IA/5

9.999

-

39

Artist Instrumentist

S

IA/5

7.920

-

40

Artist Instrumentist

S

IA/5

7.658

-

41

Artist Instrumentist

S

IA/4

7.601

-

42

Artist Instrumentist

S

IA/4

7.439

-

43

Artist Instrumentist

S

IA/3

8.420

-

44

Artist Instrumentist

S

IA/3

8.268

-

45

Artist Instrumentist

S

IA/3

7.257

 

46

Artist Instrumentist

S

IA/2

8.019

-

47

Artist Instrumentist

S

IA/1

7.637

-

48

Artist Instrumentist

S

IA/B

7.170

-

49

Artist Instrumentist

S

I/4

6.354

-

50

Artist Instrumentist

S

I/3

6.198

-

51

Artist Instrumentist

S

II/B

4.443

-

52

Instrumentist

M

I/ B

3.735

-

53

Maestru Cor

S

IA/5

8.858

-

54

Artist Liric

S

IA/5

7.583

-

55

Artist Liric

S

IA/5

7.574

 

56

Artist Liric

S

IA/4

7.398

-

57

Artist Liric

S

IA/3

7.218

-

58

Artist Liric

S

IA/2

6.879

-

59

Artist Liric

S

I/5

6.399

-

60

Artist Liric

S

I/4

6.245

-

61

Artist Liric

S

I/3

6.093

-

62

Artist Liric

S

II/B

4.443

-

63

Corist

S

IA/2

6.880

-

64

Corist

S

I/1

6.537

-

65

Corist

S

II/5

4.472

-

66

Corist

S

II / B

4.443

-

67

Corist

M

I/5

4.489

-

68

Corist

M

I/2

4.312

-

69

Corist

M

I/1

4.968

-

70

Solist Balet

S

IA/4

9.178

-

71

Solist Balet

S

IA/2

10.902

-

72

Balerin

S

I/2

6.897

-

73

Balerin

M

I/3

5.478

-

74

Balerin

M

I/2

4.216

-

75

Balerin

M

I/B

4.622

 

76

Balerin

M

I/B

4.582

 

77

Regizor Scenă

S

IA/5

7.583

-

78

Inginer

S

IA/5

5.006

-

79

Inginer Producţie

S

IA/2

4.565

-

80

Operator Lumini

S

IA/5

4.669

-

81

Operator Sunet

S

IA/5

4.670

-

82

Machior

S

IA/5

4.669

-

83

Peruchier

S

I/2

4.019

-

84

Mun.Calif Recuziter

S

I/5

3.692

-

85

Mun.Calif Recuziter

S

I/3

3.557

-

86

Mun.Calif Costumier

S

I/5

3.692

-

87

Mun.Calif Costumier

S

I/4

3.582

-

88

Mun.Calif Costumier

S

I/3

3.556

-

89

Mun.Calif Costumier

S

I/2

3.447

 

90

Mun.Calif EL.IL.SC.

S

I/5

3.725

-

91

Mun.Calif EL.IL.SC.

S

I/3

3.556

 

92

Mun.Calificat

S

I/5

3.725

-

93

Mun.Calif Lăcătuş Mecanic

S

I/5

3.692

-

94

Mun.Calif Lăcătuş Mecanic

S

I/B

3.388

-

95

Mun.CalifLăcătuş Mecanic P.S.I

S

I/5

3.743

-

96

Mun.Calif Croitor

S

I/5

3.692

-

97

Mun.Calif Tâmplar

S

I/5

3.692

-

98

Mun.Calif Tâmplar

S

I/4

3.602

-

99

Mun.Calif Tapiţer

S

I/5

3.692

-

100

Mun.Calif Mân. Dec.

S

I/3

3.557

-

101

Mun.Calif Mân. Dec.

S

I/2

3.447

-

102

Supraveghetor Sală

M

/5

3.049

-

103

Plasatoare

M

/5

3.049

-

             Indemnizaţia de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată în sumă de 347 lei/luna, 4164 lei/an, acordata în funcţie de timpul efectiv lucrat conform, Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si O.U.G. 114/2018 privind  instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare  modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor  termene  precum  şi  O.U.G. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Angajatii institutiei cu functia de baza la Opera Romana Craiova beneficiaza de vouchere anuale de vacanta in suma de 1450 lei/persoana, conform legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Lunar se acorda un spor de pana la 15% ( plafonat la nivelul lunii decembrie 2018 conform OUG 114/2018 completată prin O.U.G. 1/2020 ), pentru conditii grele de munca respective pentru conditii vatamatoare de munca, in functie de timpul efectiv lucrat in aceste conditii conform HG 360/2018 pentru aprobarea Regulammentului cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporurilor pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestora pentru familia ocupationala de functii bugetare „Cultura” si de HG 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare „Administratie” din administratia publica locala.