Comunicate oficiale

SITUAŢIA DREPTURILOR SALARIALE LA 31 MARTIE 2022

de Opera Română Craiova 25-03-2022

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

 

 

SITUAŢIA DREPTURILOR SALARIALE LA 31 MARTIE 2022

stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

 

 

 

Funcția

Nivel Studii

Grad

Prof.

Salariu Bază

Indemniz. Doctor

 

Manager

S

II

11.366

-

 

Director Artistic

S

II

10.097

-

 

Director Tehnic

S

II

10.265

-

 

Contabil Şef (CFP inclus)

S

II

10.143

-

 

Şef Birou (CFP inclus)

S

II

8.267

-

 

Şef Birou

S

II

6.920

-

 

Şef Birou

S

II

6.244

-

 

Şef Secţie

S

II

7.871

-

 

Şef Serviciu

S

II

8.022

-

 

Şef Serviciu

S

II

7.264

-

 

Şef Formaţie

S

II

4.761

-

 

Şef Formaţie

M

II

4.050

-

 

Consilier Juridic

S

IA/3

4.753

-

 

Economist

S

IA/5

5.008

-

 

Economist

S

IA/4

4.949

-

 

Referent de Specialitate

S

I/5

5.008

-

 

Referent de Specialitate

S

I/3

4.773

-

 

Referent de Specialitate

S

II/5

4.869

-

 

Referent de Specialitate

S

III/5

4.573

-

 

Merceolog

M

IA/5

4.565

-

 

Impresar Artistic

S

IA/3

7.207

-

 

Grafician

M

I/3

4.471

-

 

Scenograf

S

IA/5

9.317

-

 

Maestru Corepetitor

S

IA/5

7.767

-

 

Maestru Corepetitor

S

IA/5

7.767

950

 

Maestru Corepetitor

S

I/3

4.769

-

 

Consultant Artistic

S

IA/5

6.822

-

 

Regizor Artistic

S

IA/5

9.317

-

 

Dirijor

S

IA/5

12.458

-

 

Dirijor

S

IA/4

12.154

-

 

Solist Vocal

S

IA/5

12.458

-

 

Solist Vocal

S

IA/2

11.293

-

 

Actor

S

IA/5

9.407

-

 

Actor

S

IA/3

11.858

-

 

Actor

S

I/Baza

7.107

 

 

Actor

S

II/Baza

5.083

-

 

Concert Maestru

S

IA/5

9.999

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/5

7.920

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/5

7.658

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/4

7.601

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/4

7.439

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/3

8.420

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/3

8.268

-

 

Artist Instrumentist

S

IA/2

8.019

-

 

Artist Instrumentist

S

I/4

6.354

-

 

Artist Instrumentist

S

I/3

6.198

-

 

Artist Instrumentist

S

II/B

4.443

-

 

Instrumentist

M

III/ B

3.735

-

 

Maestru Cor

S

IA/5

8.858

-

 

Artist Liric

S

IA/5

7.583

-

 

Artist Liric

S

IA/5

7.574

-

 

Artist Liric

S

IA/4

7.398

-

 

Artist Liric

S

IA/2

8.385

-

 

Artist Liric

S

I/5

6.401

-

 

Artist Liric

S

I/3

6.093

-

 

Artist Liric

S

I/1

6.775

-

 

Artist Liric

S

I/B

6.987

-

 

Artist Liric

S

II/Deb.

4.029

-

 

Corist

S

IA/2

8.385

-

 

Corist

S

I/5

7.847

-

 

Corist

S

I/2

7.113

-

 

Corist

S

II/B

4.600

-

 

Corist

M

I/5

4.489

-

 

Corist

M

I/2

5.400

-

 

Solist Balet

S

IA/5

9.407

-

 

Solist Balet

S

IA/2

11.293

-

 

Solist Balet

M

IA/4

5.615

-

 

Balerin

S

I/2

6.897

-

 

Balerin

M

I/1

4.926

-

 

Balerin

M

I/B

4.787

-

 

Regizor Scenă

S

IA/5

7.583

-

 

Inginer

S

IA/5

5.006

-

 

Inginer Producţie

S

IA/2

4.565

-

 

Operator Lumini

S

IA/5

4.669

-

 

Operator Sunet

S

IA/5

4.670

-

 

Machior

S

IA/5

4.669

-

 

Peruchier

 

I/2

4.019

-

 

Mun.Calif Recuziter

 

I/5

3.692

-

 

Mun.Calif Recuziter

 

I/3

3.557

-

 

Mun.Calif Costumier

 

I/4

3.582

-

 

Mun.Calif Costumier

 

I/3

3.556

-

 

Mun.Calif Costumier

 

I/2

3.447

-

 

Mun.Calif EL.IL.SC.

 

I/5

3.725

-

 

Mun.Calif EL.IL.SC.

 

I/3

3.556

-

 

Mun.Calificat

 

I/2

3.447

-

 

Mun.Calif Lăcătuş Mecanic

 

I/5

3.692

-

 

Mun.Calif Lăcătuş Mecanic

 

I/1

3.642

-

 

Mun.CalifLăcătuş Mecanic P.S.I

 

I/5

3.743

-

 

Mun.Calif Croitor

 

I/5

3.692

-

 

Mun.Calif Tâmplar

 

I/5

3.692

-

 

Mun.Calif Tapiţer

 

I/4

3.645

-

 

Mun.Calif Mân. Dec.

 

I/4

3.645

-

 

Mun.Calif Mân. Dec.

 

I/3

3.557

-

 

Mun.Calif Mân. Dec.

 

I/2

3.447

-

 

Supraveghetor Sală

 

I/5

3.049

-

 

Plasatoare

 

I/5

3.049

-

 

Plasatoare

 

I/4

3.241

-

         

Indemnizația de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată în sumă de 347 lei/luna, 4164 lei/an, acordată în funcție de timpul efectiv lucrat conform, Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si O.U.G. 114/2018 privind  instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare  modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor  termene  precum  și  O.U.G. nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative; O.U.G. nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Angajații instituției cu funcția de bază la Opera Română Craiova beneficiază de vouchere anuale de vacanță în sumă de 1450 lei/persoană, conform legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Lunar se acorda un spor de până la 15% (plafonat la nivelul lunii decembrie 2018 conform OUG 114/2018 completată prin O.U.G. 1/2020; O.U.G. nr.130/2021), pentru condiții grele de muncă, respectiv pentru condiții vătămătoare de muncă, în funcție de timpul efectiv lucrat în aceste condiții, conform HG 360/2018 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură” și de HG 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică locală.             

 

 

                                                       MANAGER                                                                                      ŞEF BIROU R.U.S.C

                                                ANTONIU ZAMFIR                                                                             GENOVEVA MUSTĂŢEA