Repertoriu

Soldăţelul de plumb

Dumitru Capoianu

  • Premieră Opera Română Craiova
  • 31 martie 2008
  • Durată
  • aprox. 2h – o pauză
  • Menţiuni
  • Spectacol în limba română

Operetă în două acte compusă de Dumitru Capoianu.

Libretul de Dumitru Capoianu după o piesă de teatru de Saša Lichý.

Versuri: Vasile Chiriță


„Indiferent de intenţiile autorului, piesa repune basmul în drepturile sale originare: se adresează doar aparent numai copiilor. În adevăr, lucrat portivit schemei general consacrate, basmul „Soldăţelul de plumb“ – deşi se plasează într-o lume lipsită de miracole şi fiinţe fantastice – relevează cu plăcere şi jovialitate, într-o poveste simplă, adevăruri general umane cu puternice rezonanţe actuale şi, mai ales, vrednice de meditaţia adulţilor. Dincolo de povestea năzuroasei (dar  simpaticei) prinţese şi a soldăţelului de plumb (sub haina căruia se ascunde isteţul copil al meşterului de jucării), dincolo de lumea care populează pestriţ bine individualizata curte a regelui Olaf al XXVIII-lea, autorul dezbate probleme etice, sociale ale vârstelor ce depăşesc interesul pentru fabulă şi culoare al copiilor şi pătrund în sfera de preocupări majore ale părinţilor Astfel, printre altele, farsa pe care regele-copil o serveşte peţitorilor, prezentându-le o armată de automate, poate constitui o excelentă parafrază artistică a unei biciuitoare butade în care Einstein denunţă spiritul militarist, cultivat de armatele agresoare.

Ne aflăm, totuşi, în primul rând, în faţa unei poveşti pentru copii, ambianţa scenică înscriindu-se, cu precădere, în cadrul vârstei, în puterea de imaginaţie şi în sensibilitatea copilăriei“.

*Irina Toma-Constantinescu

„Angrenajul situaţiilor exploatează quid pro quod-ul născut din înlocuirea jucăriei cu un băiat. Se realizează astfel o originală pantomimă a automatismului, vizând ridicolul ciocnirilor dintre regele paşnic şi cel războinic. Parodia conflagraţiei reuşeşte să provoace participarea afectivă a spectatorilor, care se lasă antrenaţi de peripeţiile propriu-zise, receptivi la comicul de caracter sau de situaţie, mai puţin cel de limbaj.

Bun prilej pentru a familiariza copiii mai mici sau mai mari cu o temă de imperioasă actualitate, comedia muzicală a lui Dumitru Capoianu, după o piesă de Saša Lichý, inspirată de motivul soldăţelului de plumb, foloseşte un subiect de basm, încercând să explice şi, în acelaşi timp, să satirizeze războiul, ca fenomen“.

*Irina Coroiu